Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines
Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Konings Papegaaiamadine

KONINGS PAPEGAAIAMADINE, Erythrura cyanovirens regia

Algemeen:

Nederlands: Konings papegaaiamadine

Duits: Könings-Papageiamadine

Engels: Royal Parrot-finch

Frans: Diamant royale.

De konings papegaaiamadine komt voor op diverse eilanden van de Nieuwe Hebriden. In regenwouden en plantages. De ondersoorten ook in rijstvelden, weidegebieden en parken. De konings papegaaiamadine voedt zich met vijgen, graszaden en insecten. De pop is gelijk aan de man. Wel is de pop in het algemeen wat bleker van kleur dan de man. Volgens diverse beschrijvingen zou de pop een minder uitgebreid blauwbezit hebben en wat minder fel van kleur zijn. Gezien het verschil in blauwbezit en kleurintensiteit tussen de diverse ondersoorten, zal daar moeilijk rekening mee kunnen worden gehouden. De konings papegaaiamadine kent de nominaatvorm en de ondersoorten verschillen slechts beperkt met de beschreven ondersoort en wel op de volgende onderdelen.

E.c.cyanovirens. Minder uitgebreid blauw, kleur fletser.

E.c.regia. Meeste blauw, en felst van kleur.

E.c.serena. Alleen blauw rondom rode kop, wel fel van kleur.

E.c.efatensis. Nauwelijks te onderscheiden van Regia.

E.c.gaughrani. Weinig blauwbezit, fletser van kleur.

Voor zover bekend is deze soort papegaaiamadine nog nooit in Europa ingevoerd De beschrijving in deze standaard dient gezien te worden als een soortbeschrijving.

Erfelijkheid en veerstructuur: Voor zover bekend, zijn er bij de konings papegaaiamadine geen mutaties opgetreden.

Fysieke soortbeschrijving van de konings papegaaiamadine. Formaat: Het formaat van de koningspapegaaiamadine is 10.5 á 11 cm..De ideale Konings papegaaiamadine is geen iele vogel en dient aan de in de soortomschrijving gegeven maat te voldoen. Het model dient te zijn aangepast aan het formaat van de papegaaiamadine.

Model: Hieronder wordt verstaan de onderlinge lichaamsverhoudingen, die ten opzichte van elkaar niet storend mogen werken. Het model van de konings papegaaiamadine is robuust, door de korte staart lijkt dit gedrongen.

Houding: De konings papegaaiamadine moet rustig op stok zitten. Het doorzakken van de poten is fout. De vleugels dienen strak langs het lichaam te worden gedragen en moeten sluiten op de stuit.

Poten: De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen De tenen dienen de zitstok stevig te omklemmen De konings papegaaiamadine heeft aan elke poot vier tenen, waarvan 3 naar voren en 1 naar achteren zijn gericht. Aan elke teen zit een iets natuurlijk gekromde nagel. Ook de stand van de tenen en nagels moet in deze rubriek worden beoordeeld, evenals de reinheid van de poten.

Snavel: De snavelvorm mag geen afwijkingen vertonen en of verruwingen of vergroeiingen. Onder- en bovensnavel moeten goed op elkaar sluiten.

Bevedering: De bevedering dient gaaf en strak aaneengesloten te worden gedragen. Slijtage aan de veren en of vuile bevedering dient te worden bestraft.

Ringmaat: 2,5 mm.

Soortbeschrijving van de Konings papegaaiamadine man en pop:

Kleurslag Wildkleur

Keel Donkerblauw

Nek Diepblauw

Borst, en buik Diepblauw

Flank en buik Diepblauw

Rugdek/ mantel Diepblauw

Vleugelpennen . Egaal grasgroen

Kleine vleugeldekveren en schouders Diepblauw met een groene waas

Onder staartdek veren Grasgroen met een blauw waas

Poten Donker hoornkleurig grijs

Nagels Donker hoornkleurig grijs

Snavel Zwart

Ogen /Pupil Zwartbruin/zwart

Tekeningkleur

Koptekening Rood

Teugel Zwart

Keeltekening Blauwzwart

Stuit en staarttekening Rood

Tekening patroon van de Konings papegaaiamadine

De koptekening van de konings papegaaiamadine sluit tegen de bovensnavel aan en loopt op de schedel door tot ruim achter in de nek om dan met een ruime boog terug aan te sluiten op de ondersnavel. Bij de wildkleur man is de koptekening rood. De kleurscheiding dient scherp te zijn en niet onderbroken. De teugel De teugel loopt tussen de snavel en de voorkant van het oog. Bij de wildkleur is de teugel zwart.

De keeltekening. Vanuit de ondersnavel begint de keeltekening. Deze keeltekening gaat langzaam over in de borstkleur en komt niet dieper dan de koptekening. Bij de wildkleur is deze tekening blauwzwart en is bij de man meer uitgebreider dan bij de pop.

De stuit en staarttekening. De stuittekening sluit aan op de rugdekkleur en vormt een geheel met de staatpennen. De staartpennen hebben bij de wildkleur een zwarte binnenvlag. De middelste staartpennen zijn eenkleurig. De kleur van deze tekening is bij de wildkleur rood .

Keurtechnische aanwijzingen: Konings papegaaiamadine man en pop: Wildkleur

Algemeen:

Volgens diverse beschrijvingen zou de pop een minder uitgebreid blauwbezit hebben en wat minder fel van kleur zijn dan de man. Gezien het verschil in blauwbezit en kleurintensiteit tussen de diverse ondersoorten, is daar moeilijk rekening mee te houden. Voor zover bekend is deze soort papegaaiamadine nog nooit in Europa ingevoerd. De beschrijving is opgesteld aan de hand van een redelijk aantal balgen van het Rijksmuseum van Natuur Historie in Leiden en enkele wetenschappelijke beschrijvingen. Er is dan ook geen sprake van een standaardomschrijving, maar van een beschrijving, welke gebruikt kan worden om de soort te herkennen. De onderzochte balgen lieten een nogal grote variatiebreedte zien in, zowel formaat, kleur als tekening. Indien de konings papegaaiamadine voor keuring wordt aangeboden kan deze met enige soepelheid als natuurvogel beoordeeld worden. In dat geval is een melding aan de Technische Commissie Tropische vogels en Parkieten gewenst.