Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines
Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Indische Nonpareil

INDISCHE NONPAREIL, Erythrura p. prasina

Algemeen:

Nederlands: Indische Nonpareil.

Duits: Lauchgrüne-Papageiamadine.

Engels: Pin-tailed Parrot-finch.

Frans: Pape des prairies.

De Indische Nonpareil komt voor in Thailand, Laos, Java, Cambodja, Sumatra en Borneo. De vogels leven daar in de bosranden en vooral op de bamboevelden De Indische Nonpareil voedt zich met gras- en bamboezaden en richten ook grote schade aan op de rijstvelden. De kleurdiepte van de pop is veel minder intens, vooral het blauw op de borst. Ook de rode kleur van de stuit en staart is minder diep als bij de man Er wordt één ondersoort beschreven dit is de: E.p.coelica. Deze ondersoort wordt ook wel de Borneo Nonpareil genoemd. Bij deze ondersoort is het blauw van het masker veel uitgebreider aanwezig. Aansluitend op het blauwe masker is ook de gehele bovenborst blauw van kleur. Ook de pop vertoont een uitgebreide blauwe waas op wangen, keel en bovenborst.

Erfelijkheid en veerstructuur: Voor de veerstructuur van de Indische Nonpareil wordt verwezen naar de mutatiestandaard voor de Erythrura soorten.

Bij de Indische Nonpareil kent men de volgende mutaties:

• GEELBUIK: Vanuit de natuur is één mutatie bekend. Deze werd relatief regelmatig geïmporteerd onder de naam geelbuik Indische Nonpareil. Bij sommige zendingen vertoonde zo'n 10 % deze mutatie. De rode kleurstof in de bevedering is bij deze mutant vervangen door okergele kleurstof. Hierdoor bezit de man een okergeel bovenstaartdek en een okergele buikvlek. Deze buikvlek vormt hierbij een aaneengesloten veerveld met de okergele flanken en bovenborst. Hoewel de pop van deze mutant minder opvallend is, is zij toch zeer goed herkenbaar door het okergele bovenstaartdek. De geelbuik wordt nog steeds, zij het in geringe mate, in avicultuur gekweekt.

• Zeegroen: Naast de geelbuik worden soms, als tweede kleurafwijking, zeegroen gekleurde exemplaren aangeboden. Bij deze vogels is de hoeveelheid carotenoïde kleurstoffen (rood en geel), gedeeltelijk gereduceerd. Hierdoor zijn de groene veervelden zeegroen van kleur, de rode veervelden roze van kleur en de diep okergele veervelden fletser geel van kleur. Vermoedelijk bevindt zich, vermengd met het rood, ook gele kleurstof in de veren, want het roze vertoont een oranje-achtige waas. Meestal vertonen deze zeegroene vogels wat groenere veren in het zeegroen dek, waardoor ze niet egaal van kleur zijn. In hoeverre deze aqua afwijkende vogels een mutatie is of een modificatie, is niet bekend.

• Bont: De herkomst van de bont mutatie bij de Indische Nonpareil is niet duidelijk. In deze standaard wordt dan ook niet verder op de bont mutatie bij de Indische Nonpareil ingegaan.

• Blauw: De herkomst van blauw mutatie bij de Indische Nonpareil is niet duidelijk. In deze standaard wordt dan ook niet verder op de blauw mutatie bij de Indische Nonpareil ingegaan

Fysieke standaard van de Indische Nonpareil.

Formaat: 15 á 16 cm.

De ideale Indische Nonpareil is geen iele vogel en dient aan de in de standaard gegeven maat te voldoen. Het model dient te zijn aangepast aan het formaat van de Indische Nonpareil. De middelste twee pennen van de staart zijn lancetvormig verlengd. Bij de man is dit 3 á 4 cm, bij de pop 2 á 3 cm..

Model: Hieronder wordt verstaan de onderlinge lichaamsverhoudingen, die ten opzichte van elkaar niet storend mogen werken. Omdat de Indische Nonpareils natuurvogels zijn in een beperkte vorm van domesticatie dient streng te worden beoordeeld op algemene conditie, bevederingconditie en de gaafheid van het hoorn. Het model is robuust, maar niet gedrongen. Door de verlengde middelste staartpennen wordt een wat slanke indruk gewekt.

Houding: De Indische Nonpareil moet rustig op stok zitten. Het doorzakken van de poten is fout. De vleugels dienen strak langs het lichaam te worden gedragen en moeten sluiten op de stuit.

Poten: De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen dienen de zitstok stevig te omklemmen. De Indische Nonpareil heeft aan elke poot vier tenen, waarvan 3 naar voren en 1 naar achteren zijn gericht. Aan elke teen zit een iets natuurlijk gekromde nagel. Ook de stand van de tenen en nagels moet in deze rubriek worden beoordeeld, evenals de reinheid van de poten .

Snavel: De snavelvorm mag geen afwijkingen vertonen en of verruwingen of vergroeiingen. Onder- en bovensnavel moeten goed op elkaar sluiten.

Bevedering: De bevedering dient gaaf en strak aaneengesloten te worden gedragen. Slijtage aan de veren en of vuile bevedering dient te worden bestraft.

Ringmaat: 2,7 mm.

Kleurstandaard van de Indische Nonpareil man en pop:

Kleurslag: Wildkleur man:

Nek: Groen.

Boven borst: Donker okergeel, met een groene waas.

Flank: Donker okergeel.

Rugdek/ mantel: Diepgroen.

Vleugelpennen:. Diepgroen.

Kleine vleugeldekveren en schouders: Diepgroen.

Onder staartdek veren: Donker okergeel.

Poten: Hoornkleurig.

Nagels: Hoornkleurig.

Snavel: Zwart.

Ogen /Pupil: Zwartbruin/zwart.

Tekeningkleur:

Teugel: Zwart

Kop en masker: Diepblauw.

Stuit- en staart tekening: Rood.

Buikvlek: Rood.

Tekening patroon van de Indische Nonpareil:

De teugel: De teugel loopt van af de snavel tot aan de voorzijde van het oog. Aan de snavelzijde loopt de teugel uit langs de onder- en bovensnavel. Bij de wildkleur is de teugel zwart van kleur. Bij de man is de teugel prominenter aanwezig dan bij de pop.

De koptekening: De koptekening van de Indische Nonpareil sluit aan de uitlopende teugel rond de bovenschedel. De koptekening loopt door tot aan een lijn aan de achterzijde van het oog, om dan in een regelmatig gebogen lijn rond de keel te sluiten. De kleurscheiding is regelmatig en relatief scherp. Bij de wildkleur man is de koptekening diepblauw van kleur. Bij de pop is de kleur minder intens en de koptekening minder uitgebreid..

Buikvlek: De buikvlek loopt van de scheiding borst buiken en vormt min of meer een lang gerekt ovaal. Bij de wildkleur is deze buikvlek rood. De pop mist de buikvlek.

De stuit en staarttekening: De stuittekening sluit aan op de rugdekkleur en vormt een geheel met de staartpennen. De staartpennen hebben bij de wildkleur een zwartbruine binnenvlag. De middelste verlengde staartpennen zijn bij de wildkleur eenkleurig. De kleur van deze tekening is bij de wildkleur rood.

Keurtechnische aanwijzingen:

Indische Nonpareil man en pop:

Wildkleur:

Algemeen: De Indische Nonpareil is een typische tentoonstellingsvogel. Indien goed in conditie, kent deze vogel nauwelijks of geen foutbronnen. Het tonen van de verlengde middelste staartpennen is noodzakelijk.

Tekening: De kleurscheiding van de verschillende veervelden dient met regelmaat te verlopen, zonder onderbreking.

Kleur: Omdat de Indische Nonpareil een typische tentoonstellingsvogel is, is het van belang, dat maximale aandacht wordt besteed aan kleurdiepte en egaliteit.

Geelbuik:

Algemeen: Met de geelbuik mutatie wordt zeer weinig gekweekt. Wordt deze kleurslag voor een keuring aangeboden, dan dient bij de beoordeling enige coulance te worden betracht. Verder gelden de keurtechnische aanwijzingen zoals bij de wildkleur.

Tekening: De kleurscheiding van de verschillende veervelden dient met regelmaat te verlopen, zonder onderbreking. Op de stuitkleur dient streng gelet te worden. Deze dient okergeel te zijn en mag geen rood vertonen.

Kleur: Op de buikkleur dient streng gelet te worden. Deze dient okergeel te zijn en mag geen rood vertonen.

Aqua (Zeegroen): Algemeen: Met de aqua mutatie wordt zeer weinig gekweekt. Wordt deze kleurslag voor een keuring aangeboden, dan dient bij de beoordeling enige coulance te worden betracht. Verder gelden de keurtechnische aanwijzingen zoals bij de wildkleur .

Tekening: De kleurscheiding van de verschillende veervelden dient met regelmaat te verlopen, zonder onderbreking

Kleur: Bij de aqua kleurslag dient gelet te worden op de egaliteit van de kleur. Vlekkerige kleur wordt bestraft in de rubriek kleurregelmaat.

© Stephan Krammer

© Stephan Krammer

© Stephan Krammer

© Stephan Krammer

© Stephan Krammer