Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines
Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Kleinschmidt’s Papegaai Amadine

KLEINSCHMIDT’S PAPEGAAI AMADINE, Erythrura kleinschmidti

Algemeen:

Nederlands: Kleinsmidt’s papegaaiamadine

Duits: Kleinschmidt's-Papageiamadine.

Engels: Pink-billed Parrot-finch.

Frans:: Diamant de Kleinschmidt.

Komt alleen voor op het eiland Vitu Levu, een onderdeel van de Fiji-eilanden. Komt voor in volgroeid regenwoud, van zeeniveau tot ongeveer 900 meter hoogte. Leeft daar alleen, in koppels of in kleine familiegroepen. De Kleinsmidt’s papegaaiamadine is een voedselspecialist, welke veel op vijgen foerageert, maar ook andere vruchten eet. Door enkele onderzoekers werd vastgesteld, dat ook insecten op het menu staan. Er is geen geslachtsonderscheid. Er komen van de Kleinschmidt’s papegaaiamadine geen ondersoorten voor. De beschrijving in deze standaard dient gezien te worden als een soortbeschrijving.

Erfelijkheid en veerstructuur: Voor zover bekend zijn er bij de Kleinschmidt's papegaaiamadine geen mutaties opgetreden.

Fysieke soortbeschrijving van de Kleinsmidt’s papegaaiamadine.

Formaat: Het formaat van de Kleinsmidt’s papegaaiamadine is 11 cm.

De ideale Kleinsmidt’s papegaaiamadine is geen iele vogel en dient aan de in de soortomschrijving gegeven maat te voldoen. Het model dient te zijn aangepast aan het formaat van de Kleinsmidt’s papegaaiamadine.

Model: Hieronder wordt verstaan de onderlinge lichaamsverhoudingen, die ten opzichte van elkaar niet storend mogen werken. Het model van de Kleinsmidt’s papegaaiamadine is robuust, door de korte staart lijkt dit gedrongen. De soort heeft een voor papegaaiamadines uitzonderlijk grote snavel

Houding: De Kleinsmidt’s papegaaiamadine moet rustig op stok zitten. Het doorzakken van de poten is fout. De vleugels dienen strak langs het lichaam te worden gedragen en moeten sluiten op de stuit.

Poten: De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen De tenen dienen de zitstok stevig te omklemmen De Kleinsmidt’s papegaaiamadine heeft aan elke poot vier tenen, waarvan 3 naar voren en 1 naar achteren zijn gericht. Aan elke teen zit een iets natuurlijk gekromde nagel. Ook de stand van de tenen en nagels moet in deze rubriek worden beoordeeld, evenals de reinheid van de poten.

Snavel: De snavelvorm mag geen afwijkingen vertonen en of verruwingen of vergroeiingen. Onder- en bovensnavel moeten goed op elkaar sluiten. De soort heeft een voor papegaaiamadines uitzonderlijk grote snavel

Bevedering: De bevedering dient gaaf en strak aaneengesloten te worden gedragen. Slijtage aan de veren en of vuile bevedering dient te worden bestraft.

Ringmaat: 2,7 mm

Soortbeschrijving van de Kleinsmidt’s papegaaiamadine

Man en pop:

Kleur

Wangen en keel Licht grasgroen

Borst, en buik,en flank Egaal grasgroen

Rugdek/ mantel Egaal diep grasgroen

Vleugelpennen . Egaal diep grasgroen met zwarte binnenvlag

Kleine vleugeldekveren Egaal diep grasgroen Staartpennen Zwart

Onderstaartdekveren Grasgroen

Poten Vleeskleurig

Nagels Vleeskleurig

Snavel Egaal vleeskleurig met een roze waas

Ogen /Pupil Bruin/zwart

Tekeningkleur

Koptekening Zwart op de achterschedel blauw bewaasd

Stuit Grasgroen overgaand in helder rood

Bovenstaartdekveren Helder rood

Tekening patroon

De koptekening: De koptekening van de Kleinsmidt’s papegaaiamadine sluit aan de bovensnavel aan en loopt op de schedel door tot ongeveer een lijn tussen de ogen en buigt dan naar beneden in een lijn die zich kromt naar de ondersnavel. De kleurscheiding met de lichaamskleur verloopt regelmatig. De koptekening is bij de wildkleur zeer donker blauwzwart Op de achterschedel is de Kleindsmidt’s papegaaiamadine blauw bewaasd.

De stuit en bovenstaartdekveren. De stuittekening sluit aan op de rugdekkleur en dient eenkleurig te zijn.. De kleur van deze tekening is bij de wildkleur rood.

Keurtechnische aanwijzingen:

Voor zover bekend, is deze soort papegaaiamadine nog nooit in Europa ingevoerd. De beschrijving is opgesteld aan de hand van enkele wetenschappelijke beschrijvingen. Er is dan ook geen sprake van een standaardomschrijving, maar van een beschrijving van de soort, die gebruikt kan worden om de soort te herkennen. De in het rijksmuseum van natuurhistorie te Leiden onderzochte balgen lieten een nogal grote variatiebreedte zien in, zowel formaat, kleur als tekening. Indien de Kleinsmidt’s papegaaiamadine voor een keuring wordt aangeboden kan deze met enige soepelheid als natuurvogel beoordeeld worden. In dat geval is een melding aan de Technische Commissie Tropische vogels en Parkieten gewenst.

Kleinschmidt’s Papegaai Amadine