Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines
Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Coloria Papegaai Amadine

COLORIA PAPEGAAIAMADINE, Erythrura coloria (Veelkleuren papegaaiamadine)

Algemeen:

Nederlands: Veelkleuren papegaaiamadine

Duits: Buntkopf-Papageiamadine.

Engels: Mindanoa Parrot-finch.

Frans: Diamant de Montagnes.

Het zeer beperkte verspreidingsgebied van de kleine populatie veelkleuren papegaaiamadine beslaat alleen het Apo- en Katanglad gebergte in centraal Mindanao op de Filippijnen. Ze leven in dalen aan de voet van deze bergen. De voeding bestaat uit onkruid- en graszaden. Er worden geen ondersoorten beschreven. De pop vertoont veel gelijkenis met de man, maar heeft wat minder blauw in de koptekening en het rood in de oorstreek is meer oranjerood dan dieprood. De gehele lichaamskleur is wat doffer van kleurdiepte.

Erfelijkheid en veerstructuur: Voor de veerstructuur van de veelkleuren papegaaiamadine wordt verwezen naar de mutatiestandaard voor de Erythrura soorten. Bij de veelkleuren papegaaiamadine kent men de volgende mutatie:

• Aqua (zeegroen); bij deze mutatie is de hoeveelheid carotenoïde kleurstoffen (rood en geel), 50% gereduceerd. Hierdoor zijn de grasgroene veervelden zeegroen (met duidelijke blauwe waas) van kleur, de rode veervelden zijn meer oranje van kleur.

Fysieke standaard van de veelkleuren papegaaiamadine.

Formaat: 10 cm. De ideale veelkleuren papegaaiamadine is geen iele vogel en dient aan de in de standaard gegeven maat te voldoen. Het model dient te zijn aangepast aan het formaat van de papegaaiamadine. De middelste twee staartpennen zijn nauwelijks verlengd en gepunt.

Model: Hieronder wordt verstaan de onderlinge lichaamsverhoudingen, die ten opzichte van elkaar niet storend mogen werken. Fouten in het model zijn: puntige of bolle borst, uitgezakt onderlijf of een afwijkende ruglijn. Ook het model van de schedel moet in deze rubriek worden beoordeeld. Omdat de veelkleuren papegaaiamadines cultuurvogels zijn in een gevorderde vorm van domesticatie dienen deze streng te worden beoordeeld in rubriek 1 bij formaat, model en houding. Door de relatief korte staart, is de veelkleuren papegaaiamadine kort en gedrongen. Er kan van een min of meer geblokt type gesproken worden.. Een lichte knik in de nek is soort eigen.

Houding: De veelkleuren papegaaiamadine moet rustig op stok zitten. Het doorzakken van de poten is fout. De vleugels dienen strak langs het lichaam te worden gedragen en moeten sluiten op de stuit.

Poten: De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen De tenen dienen de zitstok stevig te omklemmen De veelkleuren papegaaiamadine heeft aan elke poot vier tenen, waarvan 3 naar voren en 1 naar achteren zijn gericht. Aan elke teen zit een iets natuurlijk gekromde nagel. Ook de stand van de tenen en nagels moet in deze rubriek worden beoordeeld, evenals de reinheid van de poten.

Snavel: De snavelvorm mag geen afwijkingen vertonen en of verruwingen of vergroeiingen. Onder- en bovensnavel moeten goed op elkaar sluiten.

Bevedering: De bevedering dient gaaf en strak aaneengesloten te worden gedragen. Slijtage aan de veren en of vuile bevedering dient te worden bestraft.

Ringmaat: 2,7 mm

Kleurstandaard van de Coloria papegaaiamadine man en pop:

Kleurslag Wildkleur Man en pop

Kleur Keel en nek Egaal grasgroen

Borst, en buik, Egaal grasgroen

Flank Groen

Rugdek/ mantel Egaal grasgroen

Vleugelpennen . Egaal grasgroen

Kleine vleugeldekveren en schouders Egaal grasgroen

Onderstaartdekveren Mat grasgroen

Poten Donker hoorn kleurig

Nagels Donker hoornkleurig

Snavel Zwart

Ogen /Pupil Zwartbruin/zwart

Tekening

Koptekening Diepblauw

Wangtekening Rood

Stuit- en staarttekening Rood

Tekenings patroon Coloria papegaaiamedine:

De koptekening: De koptekening van de coloria papegaaiamadine sluit tegen de bovensnavel aan en loopt op de schedel door tot net achter het oog om dan met een ruime boog, achter het oog langs de wangen naar de hoeken van de ondersnavel te lopen. Bij de wildkleur man is de koptekening diep blauw van kleur. Bij de pop is de kleur minder intens en de koptekening minder uitgebreid. De kleurscheiding dient scherp te zijn en niet onderbroken.

De wangtekening: De wangtekening sluit aan op de achterzijde van het masker. De wang tekening loopt als een halve maan van de hoogte van het oog tot aan de onderkant van het masker. Bij de wildkleur is de wangtekening rood

De stuit- en staarttekening: De stuittekening sluit aan op de rugdekkleur en vormt één geheel met de staartpennen. De staartpennen hebben bij de wildkleur een zwarte binnenvlag. De middelste staartpennen zijn eenkleurig. De kleur van deze tekening is bij de wildkleur rood.

Keurtechnische aanwijzingen:

Coloria papegaaiamadine man en pop:

Wildkleur

Algemeen: Ondanks het kleine formaat, dient de coloria papegaaiamadine een robuust model te tonen. Voor deze soort is het tonen van een knik in de nek normaal en mag niet als fout worden aangemerkt. Gelet moet worden op een duidelijke en heldere rode vlek op de halszijden. Deze rode vlekken mogen niet doorlopen op de groene keel. Hybriden van de driekleurpapegaaiamadine met de roodkoppapegaaiamadine vertonen ook rode vlekken op de halszijden. Bij deze hybriden loopt het rood meestal uit op de keel. Poppen van deze hybriden hebben echter ook regelmatig een groene keel, met alleen rood op de oorstreek. Daar het formaat en het type van de veelkleurenpapegaaiamadine enkele centimeters kleiner is, zal het formaat en de staartlengte altijd een betrouwbare indicatie zijn, voor het bepalen van de raszuiverheid.

Tekening: De aftekening van het blauwe masker en rode wangtekening dient strak te zijn.

Kleur: De groene veervelden dienen egaal grasgroen te zijn. Een vlekkerige grasgroene kleur dient beoordeeld te worden in de rubriek kleur.

Aqua (Zeegroen)

Algemeen: Hoewel de kweek van de aqua coloria papegaaiamadine zich in een experimenteel stadium bevindt, mag men uiteindelijk aan zowel de fysieke-, als aan de kleur- en tekeningomschrijving dezelfde eisen stellen, als aan de wildkleur. Voor dit moment kan tijdens de beoordeling nog een mate van coulance betracht worden

© Hans Vlug

 

© Hans Vlug

© Hans Vlug

© Hans Vlug

© Hans Vlug