Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines
Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Forbes Papegaai Amadine

FORBES PAPEGAAIAMADINE, Erythrura tricolor (Blauwgroene papgaaiamadine)

Algemeen:

Nederlands: Blauwgroene papegaaiamadine

Duits: Blau-grüne-Papageiamadine, Forbes Papagaaiamadine.

Engels: Three-coloured Parrot-finch.

Frans: Diamant Tanimbar, Diamant azuvert, Diamant tricolore .

Komt voor op een aantal eilanden van de eilandengroep Grote Soenda eilanden. Timor, Tanimbar, Wetar, Babar, Damar en Romang. Leven aan de randen van eucalyptus- en bamboebossen. Voeden zich met gras- en bamboezaden. De forbes papegaaiamadine wordt in Nederland ook wel blauwgroene papegaaiamadine genoemd. Er worden geen ondersoorten beschreven. De kleurdiepte van de pop is veel minder intens en dan met name vooral het blauw op de borst. Ook de rode kleur van de stuit en staart is minder diep als bij de man. 2: Erfelijkheid en veerstructuur: Voor de veerstructuur van de forbes papegaaiamadine wordt verwezen naar de mutatiestandaard voor de Erythrura soorten. Bij de forbes papegaaiamadine kent men de volgende mutaties:

• Pastel: Met een 50% gereduceerd melaninebezit. Uit de periode dat import nog mogelijk was is een vogel bekend, met een gereduceerd melaninebezit. Met deze mutatie wordt op dit moment zeer beperkt gekweekt De pastel forbes papegaaiamadine bezit opvallend grijze vleugelpennen, een wat helderder, meer grijsgroene lichaamskleur en een wat helderder rode staart.

• Aqua (zeegroen) : Ongeveer 50% gereduceerd carotenoïdebezit. Hierdoor zijn zeegroene vogels ontstaan, met een meer zeegroene lichaamskleur en een meer rozeoranje staartkleur. De kleur is wat groener dan we van de zeegroene roodkoppapegaaiamadine kennen.

• Bont: De bont mutatie betreft een plaatselijke totale reductie van alle melanine. De carotenoïde kleurstoffen worden niet beïnvloed. Aan de bont mutatie worden de algemeen geldende eisen voor bonte vogels gesteld. Dat wil zeggen; zoveel mogelijk alle kleur- en tekening onderdelen onderbroken. Het bontpatroon dient zo symmetrisch mogelijk te zijn en ongeveer 50% te beslaan. De bonte kleurslag wordt in de standaard niet volledig uitgewerkt.

Fysieke standaard van de Forbes papegaaiamadine.

Formaat: 10,5 cm. De ideale forbes papegaaiamadine is geen iele vogel en dient aan de in de standaard gegeven maat te voldoen. Het model dient te zijn aangepast aan het formaat van de forbes papegaaiamadine. De middelste twee staartpennen van de forbes papegaaiamadine zijn iets gepunt

Model: Hieronder wordt verstaan de onderlinge lichaamsverhoudingen, die ten opzichte van elkaar niet storend mogen werken. Fouten in het model zijn: puntige of bolle borst, uitgezakt onderlijf of een afwijkende ruglijn. Ook het model van de schedel moet in deze rubriek worden beoordeeld.Het model van de forbes papegaaiamadine is kort en gedrongen. Door de relatief korte staart, wordt de gedrongen indruk nog versterkt . Omdat de forbes papegaaiamadines cultuurvogels zijn, is de beoordeling ook op basis van deze keurrichtlijnen

Houding: De forbes papegaaiamadine moet rustig op stok zitten. Het doorzakken van de poten is fout. De vleugels dienen strak langs het lichaam te worden gedragen en moeten sluiten op de stuit.

Poten: De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen De tenen dienen de zitstok stevig te omklemmen De forbes papegaaiamadine heeft aan elke poot vier tenen, waarvan 3 naar voren en 1 naar achteren zijn gericht. Aan elke teen zit een iets natuurlijk gekromde nagel. Ook de stand van de tenen en nagels moet in deze rubriek worden beoordeeld, evenals de reinheid van de poten.

Snavel: De snavelvorm mag geen afwijkingen vertonen en of verruwingen of vergroeiingen. Onder- en bovensnavel moeten goed op elkaar sluiten.

Bevedering: De bevedering dient gaaf en strak aaneengesloten te worden gedragen. Slijtage aan de veren en of vuile bevedering dient te worden bestraft. Als soort heeft de forbes papegaaiamadine een iets lossere bevedering. Hier dient tijdens keuring rekening mee gehouden te worden.

Ringmaat: 2,5 mm.

Kleurstandaard van de Forbes papegaaiamadine (blauwgroene papegaaiamadine) man en pop:

Kleur Bovenschedel, wangen en keel: Diep kobalt blauw.

Borst, en buik: Blauw

Flank: Blauw.

Rugdek/mantel: Egaal diep grasgroen.

Vleugelpennen en vleugeldek: Egaal diep grasgroen .

Onderstaartdekveren: Blauw.

Poten: Donker vleeskleurig.

Nagels: Donker vleeskleurig.

Snavel: Zwart.

Ogen/Pupil: Zwartbruin/zwart.

Tekeningkleur:

Stuit en staarttekening: Rood.

Tekenings patroon van de Forbes papegaaiamadine: De kleurscheiding nek: Bij de forbes papegaaiamadine gaat bij de wildvorm de blauwe kopkleur over in de grasgroene mantelkleur. Deze overgang is niet abrupt maar wel regelmatig van verloop.

De stuit- en staarttekening: De stuittekening sluit aan op de rugdekkleur en vormt een geheel met de staartpennen. De staartpennen hebben bij de wildkleur een donker zwart bruine binnenvlag. De middelste staartpennen zijn eenkleurig. De kleur van deze tekening is bij de wildkleur rood.

Keurtechnische aanwijzingen: Forbes papegaaiamadine man en pop:

Wildkleur: Algemeen: De forbes papegaaiamadine, ook wel Blauwgroene papegaaiamadine genoemd, heeft zich in korte tijd ontpopt van een vrij zeldzame importvogel tot een relatief veel gekweekte papegaaamadine. De fysieke eigenschappen verdienen dan ook enige aandacht. De forbes papegaaiamadine kan gemakkelijk vet worden, wat het model nadelig beïnvloedt. Tekening: De kleurscheiding van de blauwe en groene lichaamskleur dient regelmatig te zijn. Rafelige of onderbroken tekening dient bestraft worden in de rubriek tekening Kleur: Bij intensief kobaltblauw gekleurde mannen is een enigszins blauwe aanslag in het rugdek en de schouders haast onvermijdelijk. Hoewel dit kritisch dient te worden bekeken, is enige soepelheid gewenst. Een beoordeling, zoals bij de gouldamadine, een standaardvogel, is in deze niet juist. Een groenige kleur in de flanken en het onderstaartdek is niet juist en dient bestraft te worden in de rubriek kleur.

Pastel: Algemeen: Hoewel de kweek van de pastel forbes papegaaiamadine zich in een experimenteel stadium bevindt mag men uiteindelijk zowel aan de fysieke-, als aan de kleur- en tekeningomschrijving dezelfde eisen stellen, als aan de wildkleur. Voor dit moment kan tijdens de beoordeling nog een mate van coulance betracht worden.

Aqua (Zeegroen): Algemeen: Hoewel de kweek van de aqua forbes papegaaiamadine zich in een experimenteel stadium bevindt mag men uiteindelijk zowel aan de fysieke, als aan de kleur- en tekeningomschrijving dezelfde eisen stellen, als aan de wildkleur. Voor dit moment kan tijdens de beoordeling nog een mate van coulance betracht worden.

© Henk de Vos

© Foto van S. Flapper

© Foto van S. Flapper

© Foto van S. Flapper

© Foto van S. Flapper

 © Henk Linschoten